Zwemles

Zwemschool 't Geburgt geeft 6 dagen in de week zwemles. De kinderen zwemmen 2 keer in de week een half uur in groepjes van 7 kinderen. De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van de NRZ (nationale Raad Zwemdiploma's) en worden gegeven op:

  • Maandag- met donderdagmiddag
  • Dinsdag- met vrijdagmiddag en
  • Woensdagmiddag met zaterdagmorgen.

 

Tijdens de zwemlessen kunt u, en eventuele broertjes, zusjes wachten in de wachtruimte. Waar voor de allerkleinste speelgoed en voor u lectuur aanwezig is.

 

 

Zwem ABC

Het is onze ervaring dat je het beste met kinderzwemlessen kunt beginnen rond de vijfde verjaardag. Dan is het kind doorgaans voldoende sterk om stuwing (voortbewegingskracht) te ontwikkelen, het is in staat om redelijk op te letten en het kan ook al dingen onthouden tot een volgende les. Al deze dingen zijn nodig willen de kinderen ook voldoende vordering kunnen maken.

 

Dat betekent dat we NAAST Dinther ook gaan oefenen in een groot zwembad! Dat doen we zo, omdat we weten dat het bijna onmogelijk is de kinderen te corrigeren in zo'n groot zwembad. De lessen in het 25 meterbad (De Beemd te Veghel) worden gegeven door onze eigen docenten en alles wat fout gaat in Veghel wordt in Dinther gecorrigeerd. Dat is veel gemakkelijker en werkt perfect!

 

 

 

Zwemexamens

Wij zijn een door de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma's) erkende zwemschool en voldoen aan alle door die Bond aan zwemopleidingsinstellingen gestelde eisen. De NRZ controleert al onze examens; de provincie voert, samen met een laboratorium, tenminste maandelijks, onverwacht en steekproefsgewijze, controles uit op de waterkwaliteit. Wij zijn blij met die controles, want dat zorgt voor een hoog kwaliteitsniveau bij de opleidingsinstituten.

 

Wanneer onze zwemmers, naar het oordeel van onze docenten, klaar zijn om aan de Nationale Zwemexamens deel te gaan nemen, gaan we steeds in periodes van, in principe 8 weken, trainen voor het ABC zwemdiploma. We doen dit in Zwembad de Beemd in Veghel omdat ze daar beschikken over een 25 meter bad.

 

De eerste twee periodes worden afgerond met een deelexamen A resp. deelexamen B. Dan zijn de kinderen pas in staat om de echte waterveiligheids- en levensreddende oefeningen te gaan leren uitvoeren, daar moet je eerst voldoende water-vaardigheden voor hebben; dat doen ze bij het C examen.

 

Na het C diploma weet je zeker dat je kind waterveilig is en zich kan redden onder allerlei tegenwoordig voorkomende omstandigheden zoals golfslagbaden, omslaande boten en door het ijs zakken bij het schaatsen. Vooral wanneer je dat soort situaties al min of meer tijdens de lessen hebt meegemaakt en geoefend, zul je niet in paniek raken en is de kans jezelf te kunnen redden enorm veel groter geworden.

 

 

 

 

Zwemles verzetten

Het is mogelijk op in overleg een zwemles te verzetten. Dit kan telfonisch of per mail (zie contact).

Watervrij maken

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veiligheid

Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zwemmen komt tijdens de lessen aan de orde.